TIN TỨC

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano (VMINATEC) cùng làm việc với Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC về phương hướng hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm

Ngày 22/9/2022, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano (VMINATEC) cùng với Khoa Điện, Viện Điện – Điện tử Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cùng làm việc với Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC về phương hướng hợp tác cùng nghiên cứu ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">TIN TỨC</a>

PTN trọng điểm công nghệ Micro và nano tham dự buổi làm việc "Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ - Giải pháp gia tăng nguồn lực đầu tư cho sản phẩm khoa học công nghệ"

Thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030, ngày 20/4/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã chủ trì buổi làm việc về mô hình thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ tại ĐHQGHN.Tham dự buổi làm ...

CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC

TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU