TIN TỨC

<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">TIN TỨC</a>

Dự án nghiên cứu của PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN được Quỹ VinIF tài trợ nghiên cứu

 Dự án “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra, phát hiện sai hỏng, khiếm khuyết bên trong sắt thép không phá hủy dựa trên công nghệ đo từ thông rò độ nhạy siêu cao tích hợp công nghệ tự động cảnh báo thông minh và lắp đặt thử ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">TIN TỨC</a>

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano (VMINATEC) cùng làm việc với Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC về phương hướng hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm

Ngày 22/9/2022, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano (VMINATEC) cùng với Khoa Điện, Viện Điện – Điện tử Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cùng làm việc với Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC về phương hướng hợp tác cùng nghiên cứu ...

CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC

TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU