Ban lãnh đạo
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Họ tên: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh:
1958
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
Email:
ducnh@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội 1980
 • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988
 • Diplome d'Habilitation, Đại học Tổng hợp Grenobe (CH Pháp), 1997
GS.TS. Cheol Gi Kim

Họ tên: GS.TS. Cheol Gi Kim

Chức vụ:
Đồng Giám đốc
Điện thoại:
(Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Email:
cgkim@dgist.ac.kr
Giới thiệu:

Emerging Materials Science, DGIST, Techno jungang-daero,
Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 42988, Korea
Tel: (Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Fax: +82-(0)53-785-6509
E-mail: cgkim@dgist.ac.kr
Homepage: http://nbest.dgist.ac.kr, http://www.nbest.org

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Họ tên: PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Chức vụ:
Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:
pdthang@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

Cử nhân tại Đại học Tổng hợp Hà Nội 1994
Thạc sĩ tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996
Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan, 2003

ThS. Vũ Nguyên Thức

Họ tên: ThS. Vũ Nguyên Thức

Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
0912345.363
Email:
thucvn@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 2002.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Điện từ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-nay
ThS. Hồ Anh Tâm

Họ tên: ThS. Hồ Anh Tâm

Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
0906118581
Email:
hoanhtam@gmail.com
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
 • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-nay
GS.TS. Nguyễn Năng Định

Họ tên: GS.TS. Nguyễn Năng Định

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT &CNNN
Điện thoại:
Email:
dinhnn@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân ngành Vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp  Azerbaidzan, Liên Xô cũ, 1974
 • Tiến sỹ Vật lý tại Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ, Maxcơva, 1981
PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Họ tên: PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Ngày sinh:
16/10/1979
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm Khoa VLKT &CNNN
Điện thoại:
Email:
giangdth@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 2001
 • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Rouen, Pháp, 2006
 • Postdoc Đại học Paris-sud, Pháp, 2011
TS. Bùi Đình Tú

Họ tên: TS. Bùi Đình Tú

Chức vụ:
Giảng viên Bộ môn Vật liệu và Linh kiện Từ tính nano
Điện thoại:
+84 916514468
Email:
buidinhtu@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư ngành Vật lý Kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003
 • Thạc sỹ ngành Vật liệu điện tử tại Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005
 • Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano tại Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2013
ThS. Lê Việt Cường

Họ tên: ThS. Lê Việt Cường

Ngày sinh:
1985
Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
0986370170
Email:
cuonglv@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2008.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ micro, nano và ứng dụng tại Đại học Paris Sud 11, 2010.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2017
Tin tức
Tin đọc nhiều