Ban lãnh đạo
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Họ tên: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh:
1958
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
Email:
ducnh@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội 1980
  • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988
  • Diplome d'Habilitation, Đại học Tổng hợp Grenobe (CH Pháp), 1997
GS.TS. Cheol Gi Kim

Họ tên: GS.TS. Cheol Gi Kim

Chức vụ:
Đồng Giám đốc
Điện thoại:
(Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Email:
cgkim@dgist.ac.kr
Giới thiệu:

Emerging Materials Science, DGIST, Techno jungang-daero,
Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 42988, Korea
Tel: (Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Fax: +82-(0)53-785-6509
E-mail: cgkim@dgist.ac.kr
Homepage: http://nbest.dgist.ac.kr, http://www.nbest.org

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Họ tên: PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Chức vụ:
Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:
pdthang@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

Cử nhân tại Đại học Tổng hợp Hà Nội 1994
Thạc sĩ tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996
Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan, 2003

Tin tức
Tin đọc nhiều