Ban lãnh đạo
Phạm Văn Thuần

Họ tên: Phạm Văn Thuần

Ngày sinh:
10/04
Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu:
PGS. TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

Họ tên: PGS. TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

Chức vụ:
Kiêm nhiệm
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu:
TS. Nguyễn Thị Ngọc

Họ tên: TS. Nguyễn Thị Ngọc

Chức vụ:
Kiêm nhiệm
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu:
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Họ tên: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh:
1958
Chức vụ:
Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh
Điện thoại:
Email:
ducnh@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội 1980
 • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988
 • Diplome d'Habilitation, Đại học Tổng hợp Grenobe (CH Pháp), 1997
ThS. Vũ Nguyên Thức

Họ tên: ThS. Vũ Nguyên Thức

Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
0912345.363
Email:
thucvn@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 2002.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Điện từ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-nay
ThS. Hồ Anh Tâm

Họ tên: ThS. Hồ Anh Tâm

Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Điện thoại:
0906118581
Email:
hoanhtam@gmail.com
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
 • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-nay
GS.TS. Nguyễn Năng Định

Họ tên: GS.TS. Nguyễn Năng Định

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT & CNNN
Điện thoại:
Email:
dinhnn@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân ngành Vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp  Azerbaidzan, Liên Xô cũ, 1974
 • Tiến sỹ Vật lý tại Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ, Maxcơva, 1981
TS. Bùi Đình Tú

Họ tên: TS. Bùi Đình Tú

Chức vụ:
Giảng viên Bộ môn Vật liệu và Linh kiện Từ tính nano
Điện thoại:
+84 916514468
Email:
buidinhtu@vnu.edu.vn
Giới thiệu:

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư ngành Vật lý Kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003
 • Thạc sỹ ngành Vật liệu điện tử tại Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005
 • Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano tại Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 2013
Tin tức
Tin đọc nhiều