Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Micro và nano luôn kết nối hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo sau đại học với các trường đại học, Viện nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp......Tổ chức và đồng tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, CH Pháp....