Trao đổi, hợp tác nghiên cứu với GS. Jongill Hong, Đại học Yonsei University, Seoul , Korea

Ngày 26, 27 tháng 02 năm 2018, GS. Jongill Hong (Materials Science and Engineering, Yonsei University, Seoul 03722, Korea) đã đến thăm, trao đổi về các hướng nghiên cứu, hợp tác và làm việc tại Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Micro và nano. Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

IMG_3509(2).JPGIMG_3514(1).JPG

Bài tin liên quan
Chưa có thông tin
Tin tức
Tin đọc nhiều