PTN Micro-nano trao đổi thảo luận cùng TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh về hướng nghiên cứu trở kháng từ khổng lồ (GMI)

          Chiều ngày 27 tháng 8, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro và Nano đã có buổi làm việc và trao đổi cùng với TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh - Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý chất rắn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

          Trong buổi làm việc nhóm nhiên cứu của PTN đã trình bày một số nội dung tổng quan từ đó xây dựng hướng nghiên cứu liên quan tới trở kháng từ khổng lồ (GMI - Giant magnetic impendence) 

          Với mục tiêu xây dựng hướng nghiên cứu và định hướng mục tiêu, các ý tưởng được đưa ra đã nhận được những đóng góp tích cực từ TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh - Trường ĐH KHTN. Bên cạnh đó một số kế hoạch cho việc phối hợp nghiên cứu giữa Phòng thí nghiệm và Khoa Vật lý - Trường ĐH KHTN cũng đã được hai bên đồng tình. 

          Tiếp đó hai bên đã chọn ra các mốc thời gian cho việc báo cáo và thảo luận kết quả nghiên cứu và định các công việc tiếp theo với mục tiêu đầu ra là các bài báo và nghiên cứu chuyên sâu có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều