Thông tin chi tiết Nghiên cứu viên "ThS. Hồ Anh Tâm"
ThS.  Hồ Anh Tâm
Họ và tên ThS. Hồ Anh Tâm
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Nghiên cứu viên
Học hàm, học vị Nghiên cứu viên PTN trọng điểm công nghệ Micro và Nano
Địa chỉ Phòng 2.3, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại 0906118581
Thư điện tử hoanhtam@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Quá trình đào tạo:

  • Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
  • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-nay
Thông tin chi tiết

Hướng nghiên cứu chính:

  • Công nghệ Laser và ứng dụng trong Công nghiệp;
  • Hệ thống Vi lưu;
  • Công nghệ Bio-MEMS;

–    Công nghệ Bio-magnetics

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều