Thông tin chi tiết Đồng Giám đốc "GS.TS. Cheol Gi Kim"
GS.TS. Cheol Gi Kim
Họ và tên GS.TS. Cheol Gi Kim
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Đồng Giám đốc
Học hàm, học vị
Địa chỉ Emerging Materials Science, DGIST, Techno jungang-daero, Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 42988, Korea
Điện thoại (Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Thư điện tử cgkim@dgist.ac.kr
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Emerging Materials Science, DGIST, Techno jungang-daero,
Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 42988, Korea
Tel: (Office) +82-(0)53-785-6516, (Lab) +82-(0)53-785-6566
Fax: +82-(0)53-785-6509
E-mail: cgkim@dgist.ac.kr
Homepage: http://nbest.dgist.ac.kr, http://www.nbest.org

Thông tin chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều