Thông tin chi tiết Phó Chủ nhiệm Khoa VLKT &CNNN "PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang"
PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang
Họ và tên PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang
Ngày sinh 16/10/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa VLKT &CNNN
Học hàm, học vị Giảng viên Bộ môn Vật liệu và Linh kiện Từ tính Nano
Địa chỉ Phòng 2.3 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại
Thư điện tử giangdth@vnu.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 2001
  • Tiến sỹ Vật lý, Đại học Rouen, Pháp, 2006
  • Postdoc Đại học Paris-sud, Pháp, 2011
Thông tin chi tiết

Hướng nghiên cứu chính:

  • Vật liệu từ dạng màng mỏng và dạng khối (Từ giảo, từ-điện trở, hiệu ứng Hall…)
  • Vật liệu tổ hợp sắt từ/sắt điện (multiferroics) dạng màng mỏng và dạng khối

Cảm biến đo từ trường, đo góc, đo dòng,… và cảm biến sinh học

  • Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nanô tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017-nay

Hướng nghiên cứu chính:

  • Công nghệ Laser và ứng dụng trong Công nghiệp;
  • Hệ thống Vi lưu;
  • Công nghệ Bio-MEMS;

–    Công nghệ Bio-magnetics.

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều